כרך 1 תשס 
 
 5  הקשת בענן: מנגנון שליטה בחרון  
יאיר לורברבוים
 31  הולדת התיאוקרטיה מתוך האסון: שלוש תבניות של אלימות אלוהית במקרא  
עדי אופיר
 67  עזה כמוות אהבה: מוות על קידוש השם כקנאות  
נחמה ורבין
 91  "אבד תאבדון את כל המקומות": הפולמוס על חובת השמדת עבודה זרה בספרות התנאית  
ישי רוזן-צבי
 117  ביטול עבודה זרה: הדיאלוג של החכמים עם האלילות תחת הקיסרות הרומית  
יאיר פורסטנברג
 145  מחיצות סביב מרחב תרבותי משותף: היחס לגויים ולצלמיהם על פי משנת עבודה זרה  
נעם זהר
 165  אחים אחרים  
עדיאל שרמר
 187  מעמד הנכרי במדינת ישראל בפסיקת רבני הציונות הדתית  
אריאל פיקאר
 209  "מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת": על פשר ההתגלות בסיפור "גילוי אליהו" לש"י עגנון ועל דרך עבודתו בעיבוד סיפורים חסידיים  
צבי מרק
 231  ספרות, מציאות וטרנסצנדנציה: עיון במפעלו הפרשני של ברוך קורצווייל  
רוני מירון
 261  לדעת מבלי לדעת  
צחי וייס
 279  גאולה מגולמת בגוף: עבר, עתיד ועבודת השחקן בהצגת "הגולם" של הבימה  
יאיר ליפשיץ
 305  "עשינו קצת מסורת": מסורת מומצאת ובעיית העבר בתרבות העברית  
חזקי שהם
 325  בין "לכל איש יש שם" ל"שמי הוא שם תורמי": זלדה ויהודה עמיחי על דרכי עיצובה של הזהות  
אבי שגיא
 359  איך להיות יהודי? על הקשר שבין זמן, זהות ותרבות  
דרור ינון