עדיאל שרמר
אחים אחרים
 דיונים 
מקור חשוב נוסף
מקור חשוב נוסף, שהמחבר לא הזכיר, כנראה בשל מסגרת הדיון בתורתם של תנאים בעיקר, הוא שו"ת שארית יעקב, יו"ד, סימן ט, שדן בהרחבה בייחוס הביטוי "אחיך" למי שאינו יהודי, ובכלל דבריו אמירות כגון: "בני עשיו המה בכלל אחיך",ולאחר שמוכיח מן המקרא שהביטוי `אח` מתייחס גם למי שאינו יהודי, מוסיף: "ומי פתי יוכל לחשוב אשר תורה שבע"פ תהיה סותרת לתורה שבכתב" עיי"ש ותמצא נחת... נ.ב לא בדקתי, אך נ"ל שהשו"ת זמין להורדה באתר hebrewbooks
ירון אונגר, ישראל, May 26 2009 5:27:00:000PM