יאיר פורסטנברג
ביטול עבודה זרה: הדיאלוג של החכמים עם האלילות תחת הקיסרות הרומית
 דיונים