ישי רוזן-צבי
"אבד תאבדון את כל המקומות": הפולמוס על חובת השמדת עבודה זרה בספרות התנאית
 דיונים