נחמה ורבין
עזה כמוות אהבה: מוות על קידוש השם כקנאות
 דיונים