יאיר לורברבוים
"נראתה הקשת בימיו?" - על אישיות האל במדרש
 דיונים