יקיר אנגלנדר
תפיסת האדם ותפקידה של ההלכה בהגותו של החזון איש
 דיונים 
הערה
כדאי אולי להוסיף התייחסות לספר צמח אטלס, שמתאר את דמות החזון איש כאנטיתיזה לנובהרדוק, וגדוש בתיאורים יפים אודות התפיסה של החזון איש את האדם וכו`
א.ר., ישראל, Sep 16 2010 12:06:00:000AM