אלי שיינפלד
חיי המצווה: הרמן כהן וביקורת החוק של פאולוס
 דיונים