דרור ינון, ישי רוזן-צבי
תכשיטים גבריים – תכשיטים נשיים: מבט חדש על מעמדה הדתי של האישה במשנת חז"ל
 דיונים