אבידֹב ליפסקר
מחשבת הגוף של אהרון אפלפלד:
מ"מכוות האור" עד ל"הזעם עוד לא נדם"
 דיונים